Disclaimer

De informatie op deze website is met name bedoeld voor zwangere vrouwen die cliënt zijn of willen worden bij en Verloskundigenpraktijk Nintu en woonachtig zijn in het werkgebied van deze praktijk voor verloskunde. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kan de verloskundige niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen die voortvloeien uit (het gebruik van) informatie op deze website.

De informatie op deze website wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Hier is nadrukkelijk vermeld, dat elke zwangerschap zijn eigen specifieke omstandigheden kent. Voor een persoonlijk advies, toegespitst op jouw specifieke situatie, adviseren wij je om persoonlijk contact op te nemen meet een van onze verloskundigen.

Aan de samenstelling van deze website is de uiterste zorg besteed. Verloskundigenpraktijk Nintu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige foute vermelding op deze website. Evenmin aanvaardt Verloskundigenpraktijk Nintu aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van (informatie op) deze website. Verloskundigenpraktijk Nintu aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op deze website wordt verwezen maar niet door haar worden onderhouden.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht.
Verloskundigen aan de Maas adviseert iedereen ons privacy statement te lezen, zodat je kan nalezen hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.