Kwaliteit en bijscholing:

De verloskundige wereld is altijd in beweging. Wij hebben regelmatig contact en overlegmomenten met andere verloskundigen in ons netwerk. Hierdoor blijven we alert en blijven we onze visie aanscherpen.

Om op de hoogte te blijven van o.a. de nieuwste richtlijnen zijn wij lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Ook staan wij beiden ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen. Hieraan gekoppeld volgen we de nodige bijscholingen en trainingen. Op deze manier houden we onze kennis en kunde up to date.

Sinds januari 2019 zijn wij als praktijk aangesloten bij Annature geboortezorg.

Klachten:

We doen ons uiterste best om jullie met volle tevredenheid te laten terugkijken op de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Toch kan het voorkomen dat onze begeleiding niet helemaal aansluit op jullie verwachtingen. We vinden het fijn als jullie dit aan ons vertellen zodat we het kunnen bespreken en als mogelijk kunnen bijsturen.

Mocht ons gesprek niet bevredigend zijn dan kun je hulp inroepen van een derde.  Je kunt dan met je klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg. Hij of zij treedt als onafhankelijk vertrouwenspersoon op als bemiddelaar. Kijk voor contactinformatie op https://klachtverloskunde.nl/