TARIEVEN EN VERGOEDINGEN:

Verloskundige zorg wordt in Nederland in principe vanuit de basis zorgverzekering vergoed. Dit betreft zorg rondom je zwangerschap, de bevalling en tijdens de kraamperiode. Wanneer je niet verzekerd bent, ben je verplicht om zelf de kosten voor verloskundige zorg, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, te betalen. Indien gewenst kan hiervoor een betalingsregeling worden afgesproken.

Welke onderzoeken tijdens de zwangerschap vallen onder de basisverzekering:

Termijnecho (op ongeveer 12 weken)

Bloedonderzoek aan het begin van de zwangerschap (Let op, de overheid betaalt het grootste deel van dit onderzoek. Een deel van dit onderzoek kan wel ten koste gaan van je eigen risico wanneer je dat voor het lopende kalenderjaar nog niet hebt verbruikt)

Counseling prenatale screening

SEO (20 weken echo)

Hielprik en gehoortest (uitgevoerd bij de pasgeborene in de kraamperiode)

Andere echo’s en onderzoeken op medische indicatie (te denken aan een groeiecho bij verdenking van groeiachterstand etc.)

Welke zaken  tijdens de zwangerschap vallen niet onder de basisverzekering:

Prenatale screening op Downsyndroom

Combinatietest (kosten EUR 170,13. Wel vergoed indien deze wordt uitgevoerd op medische indicatie. Soms ook vergoed vanuit een aanvullende verzekering, vraag dit na bij je zorgverzekeraar) en NIPT (kosten EUR 175,- tenzij uitgevoerd op medische indicatie, bijvoorbeeld wanneer een verhoogd risico blijkt uit de combinatietest. Dit kan dan wel ten koste gaan van je eigen risico)

Bevallen op medische indicatie:

Soms blijkt al tijdens de zwangerschap dat je in het ziekenhuis, onder leiding van de gynaecoloog gaat bevallen. Vanzelfsprekend wordt dit dan ook gewoon vergoed vanuit je zorgverzekering. De verantwoordelijkheid voor de bevalling is op dat moment overgedragen aan de gynaecoloog. Dit betekent dat er voor ons als verloskundigen geen vergoeding meer tegenover staat om jou te begeleiden. Vinden jij en je partner het toch prettig wanneer een van ons jullie bijstaat tijdens de bevalling in het ziekenhuis? Dan is het in veel gevallen en in goed overleg vaak wel mogelijk om een van onze verloskundigen aanwezig te laten zijn. Zij zal dan als doula functioneren. Hiervoor vragen wij dan wel een eigen bijdrage van EUR 450,-.

Kilometers:

Woon je niet in onze ‘officiële’ regio (Breda e.o.), maar kies je toch heel bewust voor onze praktijk? In bepaalde gevallen is dit in goed overleg met ons geen probleem. Houd dan a.u.b. wel rekening met het volgende. Als verloskundigen krijgen wij het verloskundige tarief, zoals dit is vastgelegd door de Nederlandse zorgautoriteit, betaald door jouw zorgverzekeraar. In deze vergoeding zit een vergoeding voor de eerste 140km die wij voor onze bezoeken aan jullie afleggen. Moeten wij voor de zwangerschapsconsulten, bevalling en kraamvisites meer dan deze 140 km afleggen? Dan berekenen wij EUR 0,48 per km door aan jou.

Aanvullende diensten:

De genoemde bedragen voor aanvullende diensten zijn incl. 21% btw en worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Soms is het wel mogelijk om een van de aanvullende diensten (deels) vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

  • Draagdoek knoop consult: EUR 30,- per uur, een gemiddeld consult duurt 1-1,5 uur
  • Draagdoek/ergonomische babydrager pas- & informatie consult: EUR 20,- per uur, een gemiddeld consult duurt 1-1,5 uur
  • Zwangerschapsmassage 30 minuten: EUR 35,-
  • Zwangerschapsmassage 45 minuten: EUR 50,-
  • Zwangerschapsmassage 60 minuten: EUR 60,-
  • Workshop babymassage: EUR 75,- voor ca 2 uur
  • Rebozo massage 30 minuten: EUR 35,-